آخرین اخبار

راه اندازی مجدد خط کوره CNG گروه صنعتی عابدی

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

شروع مجدد خط کوره عملیات حرارتی CNG گروه صنعتی عابدی با ظرفبت 27 مخزن....

دومین برند تولید مخازن CNG در ایران

۱۷ خرداد ۱۳۹۵

بازگشت باشکوه و پرقدرت گروه صنعتی عابدی. . ....

آرشیو اخبار...

بخش های خط تولید

Design By Vafaee@live.com