ایمنی و بهداشت حرفه ای

 واحد ایمنی و بهداشت کار با هدف حفظ سلامتی کارکنان در محیط کار ایجاد شده است.همچنین این واحد به امر آموزش ، توجیه کارکنان و نظارت بر وضعیت ایمنی محیط کار پرداخته و بر انجام صحیح دستورالعمل های مربوطه نظارت دارد.

 

بدیهی است که تمام محیط های کاری مخاطرات مختلفی برای سلامتی کارکنان می توانند داشته باشند. تلاش ایمنی و بهداشت کار این است که این مخاطرات و تماس کارکنان با این خطرات بالقوه را کمتر کرده و درصورت تماس با خطرات ،  خسارات احتمالی را به حداقل ممکن برساند.


گروه صنعتی عابدی در راستای تحقق ایمنی و بهداشت در محیط کار ، فعالیت هایی به اجرا گذاشته که به اختصار به چند مورد اشاره می گردد:

 

- تهیه و توزیع دستورالعمل های کاری

- تهیه و توزیع وسایل حفاظتی از قبیل لباس کار ، کفش کار ، دستکش مناسب ، گوشی و کلاه ایمنی

- تهیه و نصب علائم هشدار دهنده در مکان های مخصوص

- تهیه برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)و توزیع آن بین واحد های مربوطه

- تشکیل پرونده بهداشتی و انجام معاینات ادواری و بدو استخدام جهت تمامی کارکنان

- تجهیز سالنهای تولید به وسایل اطفایی حریق از جمله کپسول اطفاء حریق Co2، پودر و گاز

- آلاینده سنجی پارامتر های بهداشت حرفه ای توسط شرکت طب کار راماز و همچنین پارامتر های زیست محیطی توسط شرکت آرمان محیط پاک ایرانیان


همچنین این واحد برنامه های آموزش اطفاء حریق و کمک های اولیه را در برنامه های آموزشی خود قرار داده است و در نهایت این واحد تلاش دارد بر ایمنی و بهداشت کارکنان نظارت کرده و در حفظ سلامت آنان کوشا باشد.