ماشین کاری

هدف از انجام این مرحله ماشین کاری قسمت گلویی مخزن می باشد.
 

مخزنها پس از قرار گرفتن در قسمت فیکسچر در داخل دستگاه اره نواری گلویی ، توسط حرکت عمودی اره ، در سایز مورد نظر بریده می شوند.

 

جهت خنک کردن گلویی در حال برش از پاشش آب و صابون بر روی دستگاه استفاده می شود سپس مخزن ها پس از قرار گرفتن در قسمت فیکسچر مربوطه به داخل دستگاه هدایت شده و توسط 4 ابزار عملیات سوراخ کاری ، روتراشی ، دیواره تراشی ، پله زنی و قلاویز کاری صورت می گیرد.

 

روتراشی و رزوه کاری سر گلویی مخزن نیز توسط این قسمت انجام می شود.

جهت خنک کردن گلویی ، از پاشش آب و صابون توسط نازل بر روی دستگاه استفاده می شود.

لازم به ذکر است که دقت دستگاه در حد صدم میلیمتر است.