دستگاه پرتابل سختی سنجی

این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که برای اندازه گیری سختی نمونه های بزرگ و سنگین که جابجایی و انتقال آنها مشکل می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

این دستگاه دارای 3 نوع پراب می باشد و جهت سختی سنجی قطعات فولادی و ریختگی دارای تخلخل و همچنین قطعاتی که به صورت سطحی سخت شده اند کاربرد دارد. و توانایی نمایش سختی در واحد های مختلف (HB,HRC,…) را دارا می باشد.

روش کار دستگاه به این صورت است که هر سه پراب به ترتیب روی قطعه قرار داده می شود و با زدن دکمه روی پراب ، عدد سختی بر روی دستگاه قابل مشاهده می باشد.