بیستم اسفند ۱۳۶۹ سی سال پیش اولین بستر اینترنتی در سایت گروه صنعتی عابدی تاسیس شد یادش گرامی

بیستم-اسفند--۱۳۶۹-سی-سال-پیش-اولین-بستر-اینترنتی-در-سایت-گروه-صنعتی-عابدی--تاسیس-شد-یادش-گرامی

بیستم اسفند  ۱۳۶۹ سی سال پیش اولین بستر اینترنتی در سایت گروه صنعتی عابدی  تاسیس شد یادش گرامی

نوشته شده در، ۲۱ اسفند ۱۳۹۹