انواع روش‌های تولید مخزن

-انواع-روش‌های-تولید-مخزن

همان گونه که در زیر خواهد آمد تولید مخازن نوع اول به سه روش انجام می گیرد. گروه صنعتی عابدی به دوشیوه از سه شیوه ممکن است که به اختصار روش تولید هر کدام از شیوه‌ها اشاره خواهد شد.

روش اول:
1- استفاده از شمش(billet)
در این روش تولید مخازن CNG، شمش فولادی از طریق فرایند اکستروژن به صورت کاپ در آمده و سپس سر این کاپ‌ها توسط فرایند فرم دهی گرم شکل دهی می‌گردد.
2- استفاده از لوله (pipe)
در این روش پس از بریدن لوله خام به اندازه‌های مورد نیاز، انتها و سر لوله توسط فرایند فرم‌دهی گرم شکل‌دهی می‌شود.
3- استفاده از ورق (plate)
در این روش تولید مخازن CNG ابتدا یک ورق گرد به اندازه مورد نیاز بریده شده و سپس توسط پرس‌هایی در چندین مرحله مورد کشش عمیق (کشش سرد) قرار می‌گیرد و کاپ تولید می‌گردد. سپس توسط فرایند فرم‌دهی گرم سر این کاپ‌ها بسته می‌شود.

نوشته شده در، ۲۸ آذر ۱۳۹۷