شرکت در چهارمین همایش و نمایشگاه بین المللی CNG

شرکت-در-چهارمین-همایش-و-نمایشگاه-بین-المللی--CNG

گروه صنعتی عابدی در چهارمین همایش و نمایشگاه بین المللی CNG شرکت می کند.

نمایشگاه بین المللی CNG در تاریخ ۲ الی ۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۰ در تهران- مرکز همایش های هتل المپیک برگزار می گردد.

شماره غرفه گروه صنعتی عابدی در این نمایشگاه E16 می باشد.

چهارمين همایش بین المللی CNG ، توسط موسسه همایش صنعت به عنوان دبیر خانه دائم  CNG کشور و انجمن خودروهای گاز سوز آسیا و اقیانوسیه (ANGVA) و انجمن بین المللی خودروهای گاز سوز (IANGV) به عنوان برگزار کننده های بین المللی همایش، برگزار می گردد.

نوشته شده در، ۲۸ خرداد ۱۳۹۰