اخذ گواهینامه ISO/TS 16949 از IMQ

اخذ-گواهینامه-ISO/TS-16949-از-IMQ- یک ماه پس از دریافت تاییدیه در ممیزی Stage1 در کارخانه ماشین سازی عابدی ، تاییدیه Stage2 و گواهینامه ISO/TS 16949 توسط سرممیزان IMQ جهت مخازن CNG گروه صنعتی عابدی صادر گردید. این گواهینامه ISO/TS 16949)) در تاریخ 15/12/89 از شرکت مرزبان کیفیت (IMQ) نمایندگی صدور گواهينامه هاي محصول و سيستم هاي مديريت ایتالیا در ایران دریافت شد. شرکت ماشین سازی عابدی در تاریخ 18/11/89 موفق به کسب ممیزی درفاز اول که طراحی و طرح ریزی سیستم جهت اجرای ممیزی ISO/TS 16949را شامل می شود ، گردید . سپس طی یک ماه بعد در فاز دوم بدون وجود هیچ گونه عدم انطباقی در ممیزی، موفق به ثبت و صدور گواهینامه گردید. سرممیزان خارجی شرکت IMQ ، آقایان صالح ، صالحی نیا و سجادی مسئولیت اجرای این ممیزی را بر عهده داشتند و نقاط قوت بسیاری در طی فرایند ممیزی از کارخانه ماشین سازی عابدی برشمردند که از آن جمله می توان به دانش فنی پرسنل و وجود زیر ساخت های سازمانی اشاره کرد. مهندس محمد حسینی مدیر کنترل کیفیت و نماینده مدیریت ، دریافت گواهینامه ISO/TS 16949 را به گروه صنعتی عابدی تبریک گفت و یادآور شد که از فروردین ماه سال جاری به مدت یکسال و به صورت مستمر جهت دریافت ISO/TS 16949 تلاش و فعالیت بی وقفه صورت گرفته که نتیجه آن دریافت همزمان گواهینامه ISO/TS 16949 و ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت می باشد. نماینده مدیریت گفت کارخانه ماشین سازی عابدی اقدام به پیاده سازی استانداردهای ISO 14001 استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزوOHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی جهت مخازن CNG نیز نموده است. وی افزود برنامه آتی سازمان برنامه ریزی جهت دریافت گرید A ساپکو در سیستم مدیریت کیفیت می باشد. مهندس منصور دهقان سرپرست تضمین کیفیت گروه صنعتی عابدی گفت دستیابی به این امر مهم با مشارکت و همکاری کلیه پرسنل به نتیجه رسید. امید است با پیشبرد و ادامه این روند ، موفق به تمدید مجدد گواهینامه در این سازمان باشیم. ISO/TS 16949 در راستای برآورده شدن خواسته های کیفی صنایع خودرو و خودرو سازان عضو IATF ، رایجترین الگوی سیستم مدیریت کیفیت در جهان می باشد که دارای مشخصه فنی بر اساس الزامات ISO 9001:2000 و رویکرد فرآیندی تدوین شده است.

نوشته شده در، ۱۹ اسفند ۱۳۸۹