اخذ گواهینامه تایید مخازن CNG

اخذ-گواهینامه-تایید-مخازن-CNG-

کارخانه تولید مخازن CNG ماشین سازی عابدی در فوریه سال 2011 موفق به اخذ گواهینامه Type Approval بر اساس استاندارد ECE R110 ویرایش 2008 از شرکت TUV NORD گردید. این گواهینامه استاندارد فنی مخازن CNG را دارا بوده و مخزنی که شامل استاندارد مورد نظر باشد کلیه تست ها و مشخصات فنی تعریف شده جهت CNG را دارا می باشد. تست هایی که جهت اخذ این گواهینامه بر روی مخزن انجام شده شامل موارد ذیل می باشد: 1. ارزیابی مشخصات ابعادی مخزن (حجم ، وزن ، ضخامت و غیره) 2. تست چرخه فشار در دمای محیط 260-20 بار (حداقل 15000 Cycle ) 3. تست انفجار 4. تست نشتی قبل از پارگی 5. تست آتش 6. تست گلوله 7. تست رنگ 8. ارزیابی مشخصات پوشش مخزن 9. ارزیابی مشخصات مکانیکی ورق مخزن (استحکام تسلیم ، استحکام نهایی ، درصد ازدیاد طول نسبی)

نوشته شده در، ۱۹ اسفند ۱۳۸۹