تاسیس سایت اطلاع رسانی صنعتی ایران

--تاسیس-سایت-اطلاع-رسانی-صنعتی-ایران-

بیستم اسفند  ۱۳۶۹ سی یک سال پیش اولین بستر اینترنتی در سایت گروه صنعتی عابدی  تاسیس شد یادش گرامی

 

 

نوشته شده در، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰