راه اندازی مجدد خط کوره CNG گروه صنعتی عابدی

راه-اندازی-مجدد-خط-کوره-CNG-گروه-صنعتی-عابدی

پس از راه اندازی مجدد خط تولید، اولین بخش از مخازن تولید شده در خط اسپینینگ با تلاش مهندسین جوان گروه صنعتی عابدی وارد پروسه کوره عملیات حرارتی شد.

نوشته شده در، ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

Design By Vafaee@live.com