راه اندازی دوباره خط اسپینینگ

راه-اندازی-دوباره-خط-اسپینینگ

با تلاش های شبانه روزی مهندسین گروه صنعتی عابدی، این هفته راه اندازی دوباره ی خط اسپینینگ با موفقیت انجام شد. امید است با کوشش متخصصین و مهندسین مجموعه، به زودی شاهد روز های اوج گروه صنعتی عابدی باشیم... 

 

راه اندازی دوباره

 

راه اندازی دوباره

 

راه اندازی دوباره

نوشته شده در، ۱۵ خرداد ۱۳۹۵

Design By Vafaee@live.com