کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت گروه صنعتی عابدی مطابق با  روش های اجرائی و دستورالعمل های تهیه شده بر اساس استانداردهای بین المللی ، کلیه اقلام ورودی ، محصول نیمه ساخته و محصول نهایی را به لحاظ کیفی مورد کنترل قرار می دهد. کلیه تست ها و بازرسی های خاص مخازن CNGمطابق با استانداردهای مرجع جهت تایید محصول ، با کیفیت مورد نظر با ضریب اطمینان(Safety Factor)1.5 صورت می پذیرد.

 

مسئولین این واحد با استفاده از دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی و به خدمت گرفتن تست متدهای استانداردهای ملی و بین المللی فاکتورهایی را که برای کیفیت محصول و یا مواد اولیه تعریف شده است را در طول فرآیند تولید مورد کنترل و ارزیابی قرار می دهند ودر صورت نا منطبق بودن کیفیت محصول با طرح کیفیت آن، محصول فوق را نا منطبق و برای اصلاح آن اقدامات لازم را انجام می دهند.در صورت منطبق بودن کیفیت محصول با طرح کیفیت آن، مجوز بسته بندی محصول و ارسال آن برای مشتری را صادر می نمایند. واحد کنترل کیفیت نظارت مستقیم بر کلیه مراحل ورود مواد اولیه ،محصول نیمه ساخته ، محصول نهایی ، بسته بندی، نگهداری و ارسال آن برای مشتری را بر عهده دارد.

 

تعدادی از تست هایی که بر روی مخازن انجام می پذیرد به شرح ذیل می باشد :

تست سختی سنجی

تست مغناطیس

تست التراسونیک

تست هیدرواستاتیک

تست کشش

تست ضربه

پرتابل سختی سنجی

تست انفجار

تست گلوله

تست خستگی

تست آتش