فسفاته و صابونی

   

هدف اصلی قسمت فسفاته کردن ایجاد پوشش تبدیلی ورق فقط فولادی جهت کشش سرد است که شامل 9 مرحله ذیل می باشد:

 


1. وان چربی گیری :

ورق های فولادی به تعداد 15 عدد داخل سبد قرار گرفته و به مدت 10 دقیقه داخل وان چربی گیری که محتوی یک نوع دترژنت (ماده شوینده)است، می شود و عملیات چربی زدایی در حین این مدت انجام می شود.

 2. وان آب شویی :

 ورق های فولادی چربی گیری شده به مدت یک دقیقه شستشو داده می شود.

 3. وان زنگ بری:

سبد حاوی 15 ورق فولادی جهت حذف اکسید آهن از سطح ورق داخل وان زنگ بری می شود.

  4. وان آب شویی :

 ورق های فولادی زنگ بری شده جهت حذف خاصیت اسیدی سطح ورق ها ، وارد وان آب شویی می شود.

5. وان آب شویی :

جهت زدودن کامل خاصیت اسیدی ، ورق های فولادی برای بار دوم وارد وان آب شویی می شوند.

6. وان فسفاته :

ورق های فولادی به مدت 10 دقیقه داخل محلول فسفات تریکاتیونیک به صورت غوطه ور قرار می گیرد تا یک پوشش تبدیلی برای ورق فولادی ایجاد گردد.

7. وان آب شویی :

جهت حذف خاصیت اسید ی از سطح ورق های فولادی ، آب شویی در این مرحله انجام می شود.

 8. وان صابونی کردن :

هدف از این عمل کاهش اصطکاک دستگاه پرس با ورق فولادی می باشد. ورق های فولادی به صورت غوطه وری داخل وان صابونی به مدت 10 دقیقه قرار می گیرند.

 9. مرحله خشک کردن :

در این مرحله ، صابونی که در مرحله قبل  روی سطح ورق ها نشسته ، خشک می شود و ورق فولادی پوشیده از صابون آماده تحویل به تولید می شود.

لازم به ذکر است قبل از انجام مرحله فسفاته و صابونی تست مواد اولیه به شرح ذیل انجام می شود:

هدف از انجام فرایند تست مواد ورودی ، تطبیق  مشخصات ورق فولادی مورد استفاده با ورق مورد نیاز شرکت می باشد.

 

مواد اولیه 

 ورق فولادی : نوع ورق CR34M04 با ضخامت 12میلیمتر

 کاپ فولادی : نوع ورق CR34M04 با ضخامت حداقل 8.2 میلیمتر

نوع آلیاژ مواد اولیه

%S+P(max) 

%S(max)

%P(max)

%Mo

%Cr

%Mn

%Si

%C

Element Percentage

0.025

0.010

0.020

0.15-0.40

0.8-1.2

0.4-1.0

0.1-0.4

0.25-0.38

Analyse

ورق فولادی

 در حال حاضر ورق فولادی مصرفی جهت تولید مخازن CNG به عنوان مواد اولیه از کشور چین تامین و وارد کارخانه می شود و در آزمایشگاه متالوژی داخل کارخانه و آزمایشگاههای خارج از کارخانه مورد تجزیه تحلیل و آنالیز و تست قرار می گیرد.

تست هایی که در آزمایشگاههای داخل و خارج به صورت موازی بر روی ورق فولادی انجام می شود شامل موارد ذیل می باشد :

1. آنالیز شیمیایی:

این آزمایش جهت اطمینان از اینکه آلیاژ استفاده شده در ورق فولادی در رنج تعیین شده شرکت باشد ، انجام می گیرد.

2. ضخامت سنجی:

این آزمایش جهت اطمینان از اینکه ضخامت آلیاژ 12 میلیمتر و از نوع CR34M04 باشد ، انجام می گیرد.

3. متالوگرافی:

با انجام این آزمایش مواد تشکیل دهنده آلیاژ (تشخیص ریزساختار آلیاژ) مشخص می شود.

کاپ فولادی

یک عدد کاپ فولادی نمونه را برش داده و تکه ای از برش در آزمایشگاههای داخل و خارج از کارخانه CNG به صورت موازی مورد آزمایش قرار می گیرد.

بر روی یک تکه برش داده شده از کاپ فولادی تست های متالوگرافی ، ضخامت سنجی ، تست ضربه و تست کشش انجام می شود و نتایج آزمایش به صورت مکتوب بایگانی و نگهداری می شود. تکه برش داده شده مورد نظر به یکی از آزمایشگاههای خارج از کارخانه جهت انجام آزمایشهای یاد شده ارسال می شود.

در نهایت نتیجه جواب آزمایشگاه خارجی با آزمایشگاه داخل مقایسه شده و گزارش نهایی به مدیریت ارسال می شود.

تصفیه خانه فاضلاب ماشین سازی عابدی

به دلیل گسترش روز افزون آلودگی های زیست محیطی و ضرورت توجه بیشتر به بهداشت و حفظ محیط زیست ، شرکت ماشین سازی عابدی ، تصفیه خانه فاضلاب خود را با ظرفیت 6 متر مکعب در روز در شهریور ماه سال 1389 جهت تصفیه فاضلاب ناشی از فسفاته کاری ورق فولادی به بهره برداری رسانید.

فرایند مورد استفاده برای تصفیه ، روش فیزیکو شیمیایی به همراه روش چربی گیری و شناور سازی با هوای محلول می باشد. این سیستم قادر است روزانه 6 متر مکعب فاضلاب را تصفیه کرده و کیفیت پساب را به حد استانداردهای زیست محیطی برای مصارف کشاورزی ، آبیاری فضای سبز و آشامیدن برساند.

مطابق قوانین زیست محیطی ایران ، پساب تصفیه خانه های فاضلاب ، باید پس از تصفیه به یکی از سه منبع پذیرنده تخلیه گردد.

سه منبع پذیرنده عبارت است از :

1. آبهای سطحی

2. چاه جاذب

3. مصارف کشاورزی و آبیاری

بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست ایران طبق جدولی ، حداکثر مقدار استاندارد آلاینده ها را برای تخلیه به هر یک از سه منبع پذیرنده پساب مشخص نموده است. بر اساس این جدول پساب خروجی تصفیه خانه ماشین سازی عابدی قابل پذیرش در هر سه منبع پذیرنده می باشد.

مراحل تصفیه در تصفیه خانه ماشین سازی عابدی به شرح ذیل می باشد:

1. آشغالگیری

به منظور جداسازی هر گونه مواد جامد و درشت که از راههای مختلف ممکن است وارد شبکه جمع آوری فاضلاب شود ، در ابتدای سیستم یک قسمت آشغالگیری پیش بینی شده است که مواد جامد درشت را جمع آوری می کند.

2. مخزن متعادل سازی و ایستگاه پمپاژ اولیه

در این مرحله جهت بالا بردن راندمان سیستم تصفیه ، لازم است قبل از فرایند های اصلی تصفیه ، با استفاده از یک مخزن متعادل ساز،عملیات یکنواخت سازی کیفی و کمی فاضلاب انجام شود.

3. مخزن اختلاط سریع

در این قسمت ماده منعقد کننده به فاضلاب اضافه شده و پیش از تشکیل لخته های فاضلاب باید به صورت کامل و به سرعت مخلوط شود. سپس وارد مخزن انعقاد و لخته سازی شود. در این مخزن ماده منعقد کننده توسط پمپ تزریق به داخل فاضلاب تزریق شده و به کمک یک همزن الکتریکی با دور تند با فاضلاب مخلوط می شود.

4. مخزن انعقاد

در این قسمت همزن با دور کند ماده منعقد کننده را با فاضلاب مخلوط می کند با مخلوط شدن ملایم فاضلاب ، رشد لخته ها شروع می شود ، زمان توقف در این مخزن حدود 60-20 دقیقه است. لخته های ایجاد شده ذرات رنگ و کدوریت را در خود حبس می کنند آنگاه فاضلاب وارد حوضچه های ته نشین شده تا لخته ها و ذرات رسوب ته نشین شوند.

5. مخزن DAF

تجهیزات بکاررفته در این قسمت شامل کمپرسور، جهت تامین هوای مورد نیاز ، تعدادی دیفیوزر، تانک هوای فشرده جهت تحت فشار قرار دادن فاضلاب و پاروبک جهت جمع آوری ذرات شناور شده در سطح می باشد.

6. مخزن اختلاط سریع

در این قسمت مجددا ماده منعقد کننده دیگری به فاضلاب اضافه شده که باید پیش از تشکیل لخته ها ، فاضلاب به صورت کامل و با سرعت مخلوط شود.

7. مخزن انعقاد

این مخزن ماده منعقد کننده را با دور کند با فاضلاب مخلوط می کند.

8. مخزن ته نشین

مجموعه فرایند های اتفاق افتاده در مخازن انعقاد و لخته سازی منجر به تولید توده های سنگین که قابلیت ته نشین شدن دارند می شود، به این دلیل بعد از قسمت های انعقاد سازی ، یک مخزن ته نشین قرار داده می شود تا توده های تشکیل شده را از جریان فاضلاب حذف نماید.

9. تنظیم PH

با توجه به این که عمل انعقاد و لخته سازی در یک PH بهینه عمل می نماید و فاضلاب های صنعتی عموما دارای وضعیت قلیایی و اسیدی هستند ، بنابراین یک قسمت تنظیم PHوجود داردکه سود یا اسید را توسط پمپ با توجه به میزان اسیدیته و یا قلیائیت فاضلاب ، تزریق کندو میزان PH را تنظیم نماید.