شات بلاست داخلی

هدف از انجام این مرحله شستشو و اکسید زدایی سطح داخل مخزن توسط ساچمه می باشد.

 

این دستگاه قابلیت شات بلاست دو مخزن به طور همزمان را دارا می باشد. شامل سیستم پاشش ساچمه توسط مخزن ، دیگ ساچمه ، کمپرسور هوا و نازل پاشش می باشد.

 

در این مرحله ساچمه توسط نازل به داخل مخزن پاشیده می شود.

کیفیت سطح بدست آمده در حد SA2.5 می باشد.