آزمایشگاه شیمی

 

  در آزمایشگاه شیمی کلیه فرایند های شیمیایی ساخت مخزن از مرحله مواد اولیه ، حین تولید و محصول نهایی از جمله رنگ ، فسفاته و کوئنچینگ تحت کنترل می باشد.

 

  

 

 

 

 

  آزمایشگاه شیمی گروه صنعتی عابدی شامل تجهیزات ذیل می باشد:

 

    دستگاه آب مقطر گیری: 

   این دستگاه جهت تبدیل آب معمولی به آب مقطر به کار می رود . آب مقطر به دست آمده در قسمت دستگاه سالت اسپری و خود آزمایشگاه شیمی جهت تست های آزمایشگاهی و دستگاههای Spining استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

   

دستگاه ضخامت سنج:

   این دستگاه جهت اندازه گیری ضخامت رنگ روی مخازن ، که باید در حالت استاندارد بین 80-60 میکرون باشد ، استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

هود:

  جهت نگهداری محلول های اسیدی غلیظ مثل اسید سولفوریک 98% و همچنین ساختن محلول های آزمایشگاهی جهت جلوگیری از تنفس بخارات سمی به کار می رود.
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
ترازو:

  ترازوی دیجیتال جهت توزین موادی با دقت 0.1 میلی گرم جهت محلول سازی انجام میشود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیتر:

  جهت گرم کردن محلول شیمیایی ساخته شده و همچنین جهت سریع تر حل شدن و یکنواخت شدن محلول شیمیایی به کار می رود.

 

 

 

 

 

 


آزمایشگاه شیمی جهت رنگ مخازن ، شامل تجهیزات ذیل می باشد:

  

1. دستگاه سالت اسپری :

 مقاومت رنگ در برابر خوردگی را اندازه گیری می کند.

  این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که برای اندازه گیری مقاومت خوردگی پوشش رنگ مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر مقاومت رنگ در برابر فرسایش ناشی از مه نمکی توسط این دستگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

 

روش کار دستگاه به این صورت می باشد :

   ابتدا نمونه رنگ پودری الکترواستاتیک را روی یک پلیت به ابعاد 15*10 به ضخامت استاندارد 8/0 میلی متر می پاشیم. سپس در سطح ورق رنگ شده یک خراش به شکل  x ایجاد کرده و پلیت را با زاویه 45 درجه داخل دستگاه قرار می دهیم. جهت انجام تست سالت اسپری ، دمای کابین پاشش ، PH  کابین و غلظت محلول نمک بسیار حائز اهمیت می باشد.

 

 در هنگام انجام تست هر 100 ساعت یکبار، قطعه رنگ آمیزی شده را از داخل دستگاه خارج کرده و محل خراش را کنترل می کنیم تا فاقد هر گونه خوردگی و بلند شدگی رنگ از سطح زیرآیند باشد.


2. دستگاه تست ضربه رنگ :

 مقاومت رنگ را در برابر ضربه اندازه گیری می کند.

  این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که مقاومت رنگ را در برابر ضربه اندازه گیری می کند.

 

  دستگاه مورد نظر از یک قسمت محل قرار گرفتن پلیت ، راهنمای لوله ، رها کننده وزنه ، سوراخ کن 9/15 میلی متری و وزنه 2 کیوگرمی تشکیل شده است.

 

 

روش کار دستگاه به این صورت می باشد :

   ابتدا پلیت رنگ آمیزی شده را در جایگاه مخصوص پلیت قرار داده ، بافشردن دکمه رها کننده وزنه ،وزنه از ارتفاع یک متری رها شده و در سطح پلیت فرود می آید. سپس نمونه پلیت را از زیر دستگاه خارج کرده و محل ضرب دیده را مورد بررسی قرار می دهیم که هیچ گونه ترکی در محل ضربه ایجاد نشده باشد.

 


3. دستگاه خمش رنگ :

 مقاومت رنگ را در برابر خمیدگی رنگ اندازه گیری می کند.

 این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که مقاومت رنگ را در برابر خمیدگی رنگ اندازه گیری می کند. 

 

 دستگاه مورد نظر از دو پیچ گیره ،اهرم فشار و یک خط کش تشکیل شده است که پیچ ها ، نمونه پلیت مورد آزمایش را نگه می دارند و اهرم فشار سبب انحنای پلیت شده و خط کش ، ضخامت خمیدگی محل ترک رنگ را مشخص می کند. 

 روش کار دستگاه به این صورت می باشد : 

   ابتدا پلیت رنگ آمیزی شده را در محل گیره قرار داده و پیچ ها را سفت کرده و اهرم فشار را در جهت عکس عقربه های ساعت با زاویه 180 درجه به سرعت حرکت می دهیم تا پلیت مورد آزمایش خم شود. سپس محل خمیدگی را روی خط کش قرار داده تا ضخامت ترک احتمالی ایجاد شده مشخص گردد.

 


4. دستگاه چسبندگی رنگ :

 قدرت چسبندگی رنگ را اندازه گیری می کند. 

   این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که قدرت چسبندگی رنگ را اندازه گیری می کند. 

 

  دستگاه مورد نظر از یک چاقوی برش ، ذره بین ، چسب مخصوص پلیمری و برس تمیز کننده تشکیل شده است. 

 

روش کار دستگاه به این صورت می باشد : 

   ابتدا با استفاده از چاقوی برش ساز ، یک برش متقاطع در سطح مخزن رنگ آمیزی شده ایجاد کرده و سطح برش خورده را با استفاده از برس مخصوص تمیز کرده و محل تقاطع خط را با چسب مخصوص می پوشانیم. سپس چسب را با سرعت و زاویه 180 درجه از سطح پلیت جدا کرده و محل تقاطع خطوط را با ذره بین مشاهده می کنیم تا هیچگونه کندگی و جداشدگی رنگ از سطح زیرآیند اتفاق نیافتاده باشد.

 


5. دستگاه PH متر :

  PH محلول های شیمیایی را اندازه گیری می کند. 

   این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که PH محلول های شیمیایی را اندازه گیری می کند.

  دستگاه مورد نظر از یک الکترود تشکیل شده است.

  

 

روش کار دستگاه به این صورت می باشد : 

   ابتدا درپوش الکترود را باز کرده و سطح الکترود را با آب مقطر شسته و الکترود را داخل بافر استاندارد PH7 قرار می دهیم تا دستگاه کالیبره شود. بعد از کالیبره کردن دستگاه ، الکترود را مجددا با آب مقطر می شوییم. سپس ظرف حاوی نمونه را زیر الکترود قرار داده و الکترود را داخل محلول مورد آزمایش فرو برده به طوری که محلول تا بالای دیافراگم قرار گیرد. پس از اینکه نمایشگر ثابت شد عدد نشان داده شده توسط دستگاه را قرائت می کنیم.

 


6. دستگاه Oven :

 مقاومت حرارتی پوشش رنگ را اندازه گیری می کند.

  این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که مقاومت حرارتی پوشش رنگ را اندازه گیری می کند.

  این دستگاه از یک هیتر با ظرفیت دمایی 200 درجه سانتیگراد و یک تایمر تشکیل شده که جهت مقاومت پوشش رنگ در برابر حرارت استفاده می شود.

 

 

 

 

روش کار دستگاه به این صورت می باشد :

   ابتدا دمای دستگاه را روی 180 درجه سانتیگراد و زمان تایمر را روی 30 دقیقه تنظیم کرده و پلیت های رنگ آمیزی شده را داخل دستگاه قرار داده و دکمه استارت را می زنیم. سپس پلیت را از دستگاه خارج کرده و میزان نرمی نمونه رنگ را کنترل می کنیم تا رنگ ، نرم نشده باشد.


  آزمایشگاه شیمی جهت فسفاته کردن مخازن ، شامل تجهیزات تیتراسیون می باشد که غلظت مواد شیمیایی درون وان های فسفاته را اندازه گیری می کند.

 

   آزمایشگاه شیمی جهت کنترل فرایند کوئنچینگ ، غلظت مواد شیمیایی درون دستگاه کوئنچ را اندازه گیری می کند. مایع درون دستگاه کوئنچ بافر و جاذب اکسیژن است و جهت خنک کردن مخازن استفاده می شود.