حکاکی

هدف از انجام این فرایند حکاکی مشخصات مخزن بر روی آن می باشد.

 

این دستگاه شامل فیکسچر ، سیستم کنترل نرم افزاری و هد حکاکی بوده و توسط فشار باد مشخصات مخزن را بر روی مخزن حک می کند.

 

مشخصات حکاکی شده بر روی مخزن کاملا مطابق استاندارد ECE R110 می باشد.