تمپرینگ

هدف از انجام این فرایند افزایش سطح سختی مخزن می باشد.

در مرحله Hardening  ، حرارت بالایی به مخزن وارد شده و بلافاصله با ورود به مایع کوئنچ باعث شکل گرفتن سریع مولکولهای مخزن و سختی بالای آن شده ، و این سختی بسیار بالا است و نیاز به سختی کمتر از این می باشد. بنابراین در مرحله Tempering مخزن دوباره بازپخت شده تا به سختی مورد نظر تعیین شده برسد.

در این مرحله دمای مخزن به دمای نهایی 630 درجه سانتیگراد می رسد.