آرشیو اخبار

برنامه ریزی جهت استقرار استاندارد های تایید اروپا ، آزمایشگاه ، کالیبراسیون و آموزش

۱۶ فروردين ۱۳۹۰

در جهت پیشبرد و تحقق اهداف تولید مخازن CNG ، گروه صنعتی عابدی در برنامه ریزی سال جاری ، شروع به مطالعات و اقداماتی در زمینه استقرار استاندارد های یاد شده ...

اخذ گواهینامه ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 از TUV Intercert آلمان

۲۲ اسفند ۱۳۸۹

شرکت ماشین سازی عابدی در ابتدای سال 1389 فعالیت خود را در زمینه طرح ریزی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی بهداشت حرفه ای بر اساس استانداردهای ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 آغاز نمود...

اخذ گواهینامه ISO/TS 16949 از IMQ

۱۹ اسفند ۱۳۸۹

یک ماه پس از دریافت تاییدیه در ممیزی Stage1 در کارخانه ماشین سازی عابدی ، تاییدیه Stage2 و گواهینامه ISO/TS 16949 توسط سرممیزان IMQ جهت مخازن CNG گروه صنعتی عابدی صادر گردید...

اخذ گواهینامه تایید مخازن CNG

۱۹ اسفند ۱۳۸۹

کارخانه تولید مخازن CNG ماشین سازی عابدی در فوریه سال 2011 موفق به اخذ گواهینامه Type Approval بر اساس استاندارد ECE R110 ویرایش 2008 از شرکت TUV NORD گردید...